Generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA

Regulatoriskt pressmeddelande

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt den 23. mars 2023.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt. Protokollen fra generalforsamlingen finnes vedlagt denne meldingen.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til aksjeutbytte for 2022 på 4.125 millioner kroner, tilsvarende 8,25 kroner per aksje, på bakgrunn av årets resultat. Eks. dato er 24. mars 2023, eierregisterdato er 27. mars 2023, og utbyttet utbetales 31. mars 2023 til aksjeeiere per 23. mars 2023.

Generalforsamlingen valgte styret foreslått av Valgkomiteen. Styret i Gjensidige Forsikring ASA består nå av følgende personer:

Gisele Marchand, Styreleder (Gjenvalgt)
Vibeke Krag (Gjenvalgt)
Terje Seljeseth (Gjenvalgt)
Hilde Merete Nafstad (Gjenvalgt)
Eivind Elnan (Gjenvalgt)
Tor Mange Lønnum (Gjenvalgt)
Gunnar Robert Sellæg (Gjenvalgt)
Sebastian Buur Gabe Kristiansen (Ansattevalgt)
Ruben Pettersen (Ansattevalgt)
Ellen Kristin Enger (Ansattevalgt)

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kontaktperson, Gjensidige Forsikring ASA:

IR-direktør Mitra Hagen Negård. Tlf: +47 957 93 631
Investorkontakt Marius Michelsen Fjellbo. Tlf: +47 995 67 593

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 4 200 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Driftsinntektene var 34 milliarder kroner i 2022, mens forvaltningskapitalen utgjorde 135 milliarder kroner.