Inderes Börskalender

Inderes börskalender håller dig uppdaterad gällande viktiga händelser på aktiemarknaden, såsom publiceringsdatum för kvartalsrapporter och årsredovisningar, samt datum för bolagsstämmor och utdelning.

2023-09-25
Extra insatt bolagsstämma
Kvartalsvis utdelning
2023-09-26
Extra insatt bolagsstämma
2023-09-29
Delårsrapport
Extra insatt bolagsstämma
Halvårsvis utdelning
Månatlig utdelning
2023-10-01
Kvartalsvis utdelning
2023-10-02
Extra insatt bolagsstämma
2023-10-03
Årsredovisning
Extra insatt bolagsstämma
2023-10-04
Årlig utdelning
Extra insatt bolagsstämma
Halvårsvis utdelning
Kvartalsvis utdelning
2023-10-05
Årlig utdelning
Extra insatt bolagsstämma
Halvårsvis utdelning
2023-10-06
Delårsrapport
Extra insatt bolagsstämma
Kvartalsvis utdelning
2023-10-09
Extra insatt bolagsstämma
Halvårsvis utdelning
Kvartalsvis utdelning
2023-10-10
Delårsrapport
Extra insatt bolagsstämma
Kvartalsvis utdelning
2023-10-11
2023-10-12
Extra insatt bolagsstämma
2023-10-13
Årlig utdelning
Extra insatt bolagsstämma
2023-10-16
Extra insatt bolagsstämma
2023-10-17
2023-10-21
Delårsrapport
2023-10-23
Årlig utdelning
Kvartalsvis utdelning
Månatlig utdelning