Inderes Börskalender

Inderes börskalender håller dig uppdaterad gällande viktiga händelser på aktiemarknaden, såsom publiceringsdatum för kvartalsrapporter och årsredovisningar, samt datum för bolagsstämmor och utdelning.

2023-04-03
Delårsrapport
Extra insatt bolagsstämma
Halvårsdividend
2023-04-04
Årlig dividend
Delårsrapport
Extra insatt bolagsstämma
Kvartalsdividend
2023-04-05
Årsredovisning
Extra insatt bolagsstämma
Extra utdelning
Halvårsdividend
2023-04-11
Delårsrapport
Kvartalsdividend
2023-04-14
2023-04-17