Byggfakta Group, Capital Markets Day, 2023

Av Inderes

Venue: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm
Sector: Financials - Construction & Real Estate
Activity: Capital Markets Day
Language: English

Byggfakta Group bjuder in analytiker, aktieägare och institutionella investerare till kapitalmarknadsdag den 4 oktober 2023 på Tändstickspalatset, Kreugersalen, i Stockholm kl. 09.00-13.00.

Under dagen kommer Dario Aganovic, vd, tillsammans med inbjudna talare att ge en uppdatering kring Byggfakta Groups strategi- och affärsplan samt ge en fördjupad presentation av bolagets verksamhet.

Anmälan till Byggfakta Groups kapitalmarknadsdag görs via mail till ir@byggfaktagroup.com, senast den 22 september 2023.

09:00: Registrering
09:10: Välkomnande (Erik Kronqvist, IR-chef)
09:20: Presentation av Byggfakta Group och uppdatering kring strategi (Dario Aganovic, CEO)
10:45: Kaffe
11:00: Finansiell uppdatering (Johnny Engman, CFO)
11:30: Presentation av Byggfakta Groups dotterbolag 4CastGroup (Christian Mjønes och Bjørn Mangor Birkeland)
12:00: Demo av Byggfakta Groups tjänster
12:30: Lunch