CapMan Q2'23: Hur sover Pia Kåll?

Osäkerhetsfaktorerna på marknaden tyngde resultatet för CapMan under H1’23. Vd Pia Kåll sover ändå gott om natten. Hållbart värdeskapande i kombination med skalbarhet är tillväxtreceptet även i svårare tider. Högre avkastningskrav och fastighetsoro innebär inte enbart risk, utan även möjligheter för CapMan, som har en över 50%-ig  exponering mot Real estate. Målsättningen att fördubbla AUM till 10 miljarder innan utgången av 2026 består. Likaså årets estimat.

Innehåll:
00:00 Start
00:33 CapMan i ett nötskal
01:23 Affärsmodell och inkomstströmmar
03:05 Service Business
04:27 Kunder
05:17 Internationaliseringsgrad
06:20 Sverige
07:35 Peers och konkurrenter
08:47 En aktiv ägare
10:50 ESG i fokus
13:48 Risker och möjligheter inom Real Estate
17:40 Marknadsoro och onoterat
21:25 CapMans amibitiösa tillväxtmål
22:56 Skalbarhetsmöjligheter
23:15 Expertis kostar
25:15 M&A möjligheter
26:12 Q2/H1
28:12 Nyförsäljningen
29:03 Vad inspirerar Kåll?
29:51 Hur sover Kåll om natten?

Läs mer om Capman

Läs den senaste analysen:
Capman: No need to throw in the towel, publicerad 2023-08-04