Hexatronic Q2'23: VD Henrik Larsson Lyon sover gott

Fiberkabelbolaget Hexatronic’s försäljning växte med 36 %, varav 7 % organiskt i Q2. Bolaget uppvisar förbättrat kassaflöde, men ser en mjuknande marknad framöver. VD Henrik Larsson Lyon sammanfattar rapporten, marknadsutsikterna, tillväxtplanerna, samt kommenterar Viceroy. 

Innehåll:
00:00 Start
00:15
Q2’23
00:35 Kassaflöde, lagernivåer och orderingång
01:44 Strategiska tillväxtmarknader
02:42 USA
10:08
Europa och Sverige
11:35
APAC
13:13 Tuffa miljöer ett växande område
15:45 Nettoskuldsättningsgrad
16:25 Marknadens drivkrafter
18:20 Tillväxtplaner för datacenter
19:40 Fortsatt förvärvsstrategi
20:40 Efterfråga och personalstyrka
21:45
Viceroy, eget ägande
23:00 Avslutning

Läs mer om Hexatronic Group