INVESTERINGSINSPIRATION: Fondförvaltaren Therese Nyrén har näsa för trender och lyx

Hur förvaltar proffsen?  Hur väljer man ut bolag som skall fylla en global livsstilsfond? Vilka kriterier gäller för köp- och säljbeslut och hur långsiktigt går tänket? Hur definieras kvalitet och vari ligger fördelarna med att investera i lyx? Therese Nyrén är finanskvinnan som i och med grundandet av Lucy Global Fund förverkligade sin dröm om en egen fond. Låt dig inspireras av hennes öppenhjärtliga intervju!

Videoinnehåll:
00:00 Introduktion
00:32 Från dröm till fondstart
02:23 Innehav: inriktning, antal och tidshorisont
04:15 Kapitalallokering och track-record
05:54 Lyxkonsumtion och konsumentbeteende i svårare tider
07:05 Fördelen med starka varumärken, klassiska kvalitetsprodukter
07:55 Förvaltning: process, grundprinciper och arbetsfördelning
11:43 Förvaltning: hållbarhet och bolagsledning
14:13 Köp- och säljbeslut
16:42 Andel cash och hur snabbt kan man agera?
17:17 Rollfördelning och vetorätt vid beslut
18:05 Avkastningskrav och valutahantering
19:15 Trendspaning: vilka trender gäller just nu?
21:30 Hur sover Lucy om natten?

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. Inderes ansvarar inte för förlust eller annan form av skada som uppkommer till följd av att mottagaren förlitat sig på innehållet på denna webbplats, eller information från tredje part som refererats till via denna webbplats. Denna intervju är enbart för informativt och underhållande bruk. Alla tittare ansvarar själv för sina investeringsbeslut och resultaten därav.