Digital Workforce automatiserar arbetslivet

Digital Workforce börslistades hösten 2021. Bolaget är förutom något av en pionjär, även branschledande inom automatisering och robotisering av manuella processer. Tillväxtmålen är ambitiösa och de stöds av en unik teknologi, växande efterfrågan och naturlig skalbarhet. Med framgångar i Finland och Norden, står Storbritannien och USA näst i tur gällande geografisk marknadsexpandering. Lönsamhet räknar man med att uppvisa år 2026. Analytiker Joni Grönqvist sammanfattar affärsmodell, strategi och tillväxtplaner.

Videoinnehåll:
00:00 Introduktion
00:18 Börsintroducerades 2021
00:22 Affärsmodell: automatisering med hjälp av robotikteknik
02:14 Bolagets mission, pionjärfördelar
03:18 Kundsegment och hur dessa nås + tillväxt inom nuvarande kundbas
05:40 Skalbarhet, tillväxt, lönsamhet
07:23 Konkurrenter
08:36 Geografisk marknad + tillväxtplaner
09:36 På gång: ambitiös tillväxtstrategi + utvecklandet av den egna plattformen
11:50 Den nya plattformsteknologin automatiserar processen ännu ett steg
12:50 Lönsamhet inväntas år 2026. Bra förutsättningar för en god lönsamhet på sikt
14:20 Investerare bör förstå balansen mellan lönsamhet och tillväxt. För att få lönsamhet på sikt, bör tillväxt prioriteras i nuläget.
15:47 Risker

Läs mer om Digital Workforce: https://www.inderes.se/companies/Digital-Workforce