Hexicon Q2’23: Flytande vindkraft med stor potential

Miljöteknikbolaget Hexicon som utvecklar och leder inom flytande vindkraft har fördubblat sin portfölj på ett år och förstärkt sin finansiering under kvartalet. VD Marcus Thor berättar om Q2:an, projektportföljen, kapitalbehov, samt bolagets framtidsutsikter.

Innehåll:
00:00 Start
00:14 Q2’23
00:48 Projektportföljens tillväxt
01:40 Aktiviteter i Sverige
03:10 Nästa milstolpe
03:40 Avyttringar av projektportföljen
04:28 Kapitalbehov
05:54 Finansiering
07:20 Framtidsutsikter
08:52 Framtidens marknader
10:52 Vision för 2025
12:10 Teknik
14:18 Hur sover du

Läs mer om Hexicon (https://www.inderes.se/companies/Hexicon)