Verkstadssektorn: en lägesanalys

By Inderes

Hur mår verkstadssektorn och vilka faktorer bör man som investerare ha koll på just nu? Analytiker Erkki Vesola sammanfattar bl.a. vilka bolag som gynnas av en stärkt dollar, hur den stundande energikrisen påverkar, samt hur komponentsbristen och leveranskedjeproblematiken inverkar på bolagens operativa verksamhet rent konkret. Han ger även bolagsspecifika kommentarer på Ponsses, Kones, Wärtsiläs och Cargotecs Q2’22 kvartalsrapporter. 00:00 Introduktion: världspremiär för Inderes podcast på svenska 01:00 Nettoeffekten av att dollarn stärks 02:25 Inflation + prishöjningar 03:15 Ryssland: avvecklingar + övrig inverkan 04:45 Komponentsbrist och leveranskedjeproblematik 06:45 Energikrisens vinnare och förlorare 08:03 Råd till investerare: faktorer att hålla reda på 09:35 Ponsse Q2'22: Rimlig orderingång + situationen i Ry 11:30 Kone Q2'22: Kina + värdering 14:11 Wärtsilä Q2'22: resultat, ellagringssystem + värdering 18:57 Cargotec Q2'22: operativt övertygande + avveckling av tunga kranar 22:35 Avslutning Vi rekommenderar följande videor: Ponsse: https://www.inderes.se/videos/ponsse-som-investeringsobjekt Kone: https://www.inderes.se/videos/kone-ett-stabilt-kvalitetsbolag-med-avtagande-tillvaxt Wärtsilä: https://www.inderes.se/videos/wartsila-som-investeringsobjekt Cargotec: https://www.inderes.se/videos/cargotec-strategiskt-stark-aven-pa-egna-ben Läs mer om: Ponsse: https://www.inderes.se/companies/Ponsse Kone: https://www.inderes.se/companies/Kone Wärtsilä: https://www.inderes.se/companies/Wartsila Cargotec: https://www.inderes.se/companies/Cargotec