It-konsultbolagen i Finland

By Inderes

It-konsultsektorn har en stark drivkraft i den pågående globala digitaliseringsmegatrenden, som ytterligare påskyndats av pandemins framfart. I videon ger Inderes analytiker Joni Grönqvist en inblick i den finländska marknadens särdrag, där konsolidering och skenande lönekostnader är ständigt återkommande teman. Även bolagens senaste kvartalsrapporter och sektorns allmänna värderingsnivå kommenteras.

Läs sammanfattning om bolagens Q4'21 här (på engelska): https://www.inderes.se/reports/it-palvelusektorin-q4-yhteenveto-hyvia-suorituksia-vastatuulista-huolimatta Videoinnehåll: 00:00 Presentation av ämnet och analytiker Joni Grönqvist 00:45 It-konsultsektorn i Finland: börslistade bolag och marknaden 02:17 Digitalisering som drivande megatrend, pandemin som accelerator 03:50 Geografiska verksamhetsområden och internationaliseringsgrad 05:10 Marknadens konsolidering 06:30 Brist på arbetskraft 07:00 Långsiktiga lösningar för personalbristen och lönekostnaderna 09:50 Löneinflationen i förhållande till kundpriserna 11:50 Sammanfattning av branschens Q4’21 och verksamhetsåret 2021 12:45 Personalomsättningsproblematiken avtog mot slutet av året, samtliga bolag uppvisar tillväxt 13:10 Tillväxt på hälsosam nivå, lönsamheten något pressad 13:30 Kommentarer kring utdelning 14:00 Personalen den största kostnaden, förvärv det som binder kapital 14:19 Starka balanser, goda kassaflöden + lönsamhet: många siktar på förvärv 14:40 Sektorns värderingsnivå: tillbakablick och nuläge 15:50 Hur skall man som privatplacerare förhålla sig till värderingsnivån? 16:20 Vilka bolag påverkas av Rysslands attack på Ukraina? 17:15 Möjligheter, men bolagsspecifika skillnader – läs på och fatta dina egna beslut 17:26 Avslutning